Népszokások

Pünkösdölés

Néhány éve sikerült feleleveníteni falunkban ezt a szép, régi népszokást. Pünkösdkor a lányok végigjárták a házakat, és tánccal, énekkel köszöntötték az ünnepet.

Így történt ez 2010. Pünkösd vasárnapján is.

 

Lucázás (Reichardt Ilona gyűjtése)

Csináltak a gyerekek Luca napja előtt való este csutakot szalmából. Luca napján hajnalban keltek. Elmentek lucázni. a 6-10 évesek járták a falut.

Bekiáltottak a házhoz hogy:

Szegény palázó gyerek vagyok eresszenek be.

 

Ha nem engedték be őket, akkor ezt mondták:

Egy zsibájuk legyen, az is vak legyen.

 

Ha beengedték, akkor meg ezt:

Luca luca kitty-kotty

néném asszony litty-lotty.

Zsírjok annyi legyen mint kútba a víz.

Pénzük annyi legyen, mint pelvakutyóba a pelva.

Kolbászuk olyan hosszú legyen, mint a falu hossza.

Szalonnájuk olyan vastag legyen, mint a mestergerenda.

Fejszijek, furajok úgy megálljon a helibe, mint diófa a tövibe.

Luca luca kitty-kotty.

 

Ez a lucázás az iskolás gyermekek vidékre utaztatásával abbamaradt. Nem volt reggel idejük véglucázni a falut.

 

Fenn maradt viszont az éjszakai lucázás. A legények szórakozása, amikor az éj leple alatt a lányos házak elejét megrakták szalmával, néha törekkel. a lányoknak korán felkelve kellett rendbe rakniuk a szalma eltakarításával a ház elejét. Ha a leány nem takarította fel, mire a falu felébredt, azt lustának tartották.

Ez a része ma is él Nagygeresden a lucázásnak.

 

Pásztorjáték (Reichardt Ilona gyűjtése)

Szenteste összeálltak 13-14 éves gyerekek hárman. Házról házra jártak.

Beköszöntöttek a házhoz hogy:

"Szabad-e pásztorjátékot játszani?"

Igenlő válaszra az első pásztor bement a konyhára , s köszöntött:

"Jó estét butoljás gazda.Terítse asttalát fehér abroszával, mert nem tudja miféle pásztorok lepik meg ma este a házát." (Lefekszik a földre.)

Bemegy a második s köszönt:

"Jó estét gazda.
Hol van az a szitykes-szutykos szolgálója? Majd meg fogom tanítani.
Ha a konyhába be nem léptem volna, a pemet meg a gurgula mind elégett volna.
" (Lefekszik.)

Bemegy a harmadik s köszönt:

"Jó estét butoljás gazda.
Akkorát zökkentem kendnek ajtajában háromszázhatvanöt mázsás lelkem majd kiugrott a helyéből.
"

Lefelszik majd kis idő múlva szól a többieknek:

"Keljünk fel pajtások mer' a Bandi kokas hármat kukorékolt."

Az első pásztor mondja:

"Hát csak keljünk."

Kérdezi az első a második pásztortól:

"Mit álmodtál pajtás?"

Válaszol a második:

"Én azt álmodtam hogy egy akkora szunyogot láttam, az egyik lába  a Bebi templomon, a másik a Pozsonyin. Úgy ivott a Dunából.
Hát te pajtás mit álmodtál?
"

Az első pásztor válaszol:

"Az éjjel ellopták háromszázhatvanöt juhomat, ha megfoghatnám szíjat hasítanék a hátából a bakancsomba."

Ketten kérdezik a harmadiktól:

"Hát te pajtás mit álmodtál?"

A harmadik válaszol:

"Gazda asszony egy marék húszast adott."

"Jó is volna pajtás."
Válaszolja az első két pásztor.

 

Mondókát mondanak:

"Bár csak elöbb felébredtünk volna,
Kis Jézuskát megláthattuk volna.
Már megcsendült a fülembe az angyal mondása:
Megszületett a kis Jézus barmok jászolába.
Jaj szegény de fázik, könnyeitől ázik.
Nincsen meleg dunnája sem ékes palotája
Csak a széna meg a szalma
Barmok szája melegítő kályhája.
Ó isteni szertetnek csodája
Menjünk el hozzája.
Fonjunk szalma ágyat Jézuskának, Máriának, József atyának.
"

 

Második mondóka:

"Hosszi Palkó János bácsi juhászok bojtára.
a várostól nem messze nem messze vagyon egy istáló
Abban fekszik a kis Jézuska, Máriával, Szent Józseffel
Alleluja, Alleluja.
"

 

Harmadik mondóka:

"Fújjad öcsém Palkó öcsém, Jankó dudádat dudádat.
Vedd a váladra görbe váladra subádat.
Hurka, Kolbász, Szalonna
Ha a gazda nyújtana
Pásztoroknak jó volna.
Egy icce bort melléje,
Ha a gazda töltene
Pásztoroknak jól esne.
"

 

Ezek után elköszönnek:

"Adjon Isten több karácsonyi estét megélhessünk
Erővel egészséggel eltölthessünk.
Ne ilyen búval bánattal.
Hanem több örvendetes napokkal.
"

 

A karácsonyi pásztorjáték hagyománya 35-40 éve még élő szokás volt. Sajnos mára már kihalt, feledésbe merült.

 

Regölés

Egykor az eladó sorban lévő lányok hinni akartak a regülésben. Akkor a lányoknak nagyon fontos volt, hogy idejébe férjhez menjenek. Jővőjüket, megélhetésüket csak a házasságban látták. Szerették volna kitalálni, hogy a sors kit rendelt nekik. Ezért reménykettek a regülésben is. A mai lányok jövöjüket a munkahelyükön akarják biztosítani, de mégis érdeklődéssel figyelik, hogy a legények kivel regülik őket össze. Néha találkozik álmuk a regült személyel, de ha nem, akkor sem dől össze a világ. Egy csendes mosollyal, vagy csípős megjegyzéssel tudomásul veszik, hogy a regüsök nem találták el elképzelésüket.

December 25.-én este, alkonyat felé 10-15 legény gyülekezett a község keleti, kisgeresdi szélén.  A legfiatalabbak 15, a legidősebbek 25-30 évesek voltak. Egyikük szötyököt (köcsögduda) hozott magával. Hajdanán ezt tejesköcsögből készítették, de az már csak elvétve akad a háznál. Kétliteres tejeskannára disznóhólyagot kötöttek, melynek közepébe egy cirokszárat erősítettek. Ha nedves tenyérrel húzogatják, brummogó hangot ad.

A legszélső háznál kezdték a regülést. Az egyik jóhangú legény bekiáltotta a beköszöntőt:

 

"Eljöttünk, eljöttünk szent István szolgái
A régi szokás szerint őt megköszönteni!
"

 

A következő háznál másik legény mondta a beköszöntöt, ő azomba igy:

 

"Eljött a karácsony bodros szakállával
Híres kis csizmám nem győzőm szalmával.
Megölték a disznót, érezzük a szagát,
Talán nekünk adják a hátulsó sonkát.
"

 

A két versikét váltakozva monták a házaknál, s néha többen egyszerre. A beköszöntő után rögtön elkezdték az éneket, nem várták hogy a háziak kiszoljanak:

 

"Amoda keletkezik egy nagy folyó patak
abba legeltetnek csudaféle szarvast
csudaféle szarvasnak ezer ága boga
ezer is a gyertya
gyulladván gyulladjék altatván aludjék
Hej regü rejtem
Majd neked ejtem
Az új esztendőben
Mit is mondanának egy szép leányt kinek neve volna:
(leánynév) volna
hej regü rejtem, majd neked ejtem
egy szép legényt kinek neve volna
(fiúnév) volna
Regüljük a gazdát vele az asszonyát
Szegen van egy zacskó tele van százassal
Fele a gazdáé fele a regüsöké
Hej regü rejtem, regü regü regü rejtem
"

 

A nevek felsorolását mindig a jelenlévővel kezdték. Először az idősebbeket, utána kor szerint a fiatalabbakat vették sorba.

Az ének elhangzása után egyikük a következő kis rigmust mondta el búcsúzóul:

 

"Adj Isten, hogy több karácsony estét megélhessünk,
új erővel, egészséggel eltölthessünk.
Bort, búzát, barackot, kurta farkú malacot,
Csutornának feneket, had ihassunk eleget.
"

 

A szöveg elhangzása után a legények egyszerre kiáltották:

 

"Kellemes ünnepeket!"

 

Majd elindultak a kövekező házhoz. Egy legény visszamaradt, ki átvette az ajándékot. Az ajándék mindenhol pénz volt, kb. 1 liter bor ára.

Volt ház, hol más elköszöntő rigmust mondtak:

 

"Adjon Isten több karácsony estét megérhessenek,
Erővel, egészséggel eltölthessenek,
Ne ilyen búval-bánattal, több örvendetes napokkal.
"

 

Régen a regüsök minden házhozz bementek. Most csak oda, ahol lány, vagy fiú lakik. A pólyában lévő kis csecsemőket is elregülték. Az öreglányokat és agglegényeket már nem keresték fel. Általában a huszonnyolc év alatt lévő személyeket regülték el.

Özvegyasszonyoknál - ha volt lánya vagy fia, kit elregültek -, az ének utolsó részét:
"Regüljük a gazdát, vele az asszonyát..."
elhagyták.

Így mentek végig a falun, hol az egyik, hol a másik oldalon regültek. A falu nyugati szélén fejezték be.

Ez után a kocsmába mentek.
Hajdanán a kocsmárost és a jelenlévő vendégeket is elregülték, ma azonban már nem. Kikértek néhány liter bort, a maradék pénzt pedig elosztották.

A falu népe nem emlegeti a regülést. Jólesően tudomásul veszi, hogy a legények regültek, egy szép népszokás még el, de hogy kit kivel regültek össze, azt már nem emlegetik.

A regülésnek ez a verziója és a versek az 1985-ös álapotot tükrözik.

Forrás:
Pomogyi József gyűjteménye.

Nagygeresd Községi Önkormányzat - Magyar